1122 Budapest, Városmajor utca 23. Telefon: +36-70-746-4262 

Nyitva: hétfő-csütörtök 10-18, péntek: 10-15 óra között

Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató a digital11.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelést szabályozza.
Személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Az érintett személynek bármikor felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az érintett személy bármikor kérheti a tárolt adatainak törlését. Az adatkezelő aláveti magát az alábbi adatvédelmi irányelveknek.

Részletes tájékoztató:

Adatkezelő: Joláthy Dániel egyéni vállalkozó (cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 40. 1/6A; telefon: +36-70-384-9519, e-mail: ).
Az adatkezelés jogalapja: a digital11.hu weboldal használata, és azon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és egyéb, a weboldalon végezhető művelet az érintett személy önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az érintett személyek köre: a weboldalon önkéntesen megadott informcáiók alapján természetes személyek.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név: kapcsolattartás
E-mail cím: kapcsolattartás.
Telefonszám: kapcsolattartás (konkrét megrendelés esetén).
Lakcím: számla kibocsátása (harmadik fél bevonásával, ld. lejjebb). 

Az adatok forrása: az érintett személyek közvetlenül adják meg az Adatkezelőnek.
Adatkezelés módja: elektronikusan, papír alapon (utóbbi kizárólag konkrét megrendelés esetén).
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő kapcsolatfelvételéig. A megadott adatokat kapcsolatfelvétel után 30 napon belül töröljük.
Számla kibocsátása elektronikus úton történik. A számla kibocsátásához szükséges adatokat harmadik fél tárolja saját adatbázisában. A harmadik fél ebben az esetben: KBOSS.hu Kft. A számlázásra vonatkozó további adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalon olvasható: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Adatokkal való rendelkezés: az érintett személyek a saját személyes adataik törlését, módosítását az Adatkezelőnél tudják kezdeményezni.

Vonatkozó jogszabályok:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.
A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.